Lista zakupów

edytuj produkt

zapisz

Polityka prywatności serwisu Netto.pl

Wersja: 24-05-2018

W Netto poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych
Niniejsza polityka prywatności stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych użytkownika i podaje sposób przetwarzania danych osobowych przez Netto sp. z o.o.

Na bieżąco analizujemy, co dzieje się z Twoimi danymi, aby przetwarzane były w najlepszy dla Ciebie sposób. Koncentrujemy się w szczególności na tym, aby nasze działanie nie miało negatywnego wpływu na Twoje podstawowe prawa. Dlatego jesteśmy szczególnie wyczuleni na ryzyko dyskryminacji, kradzieży tożsamości, strat finansowych, utraty reputacji i oszustw, dotyczących danych osobowych.

Administrowanie danymi i informacje kontaktowe
Netto sp. z o.o. (zwana dalej "NETTO") jest administratorem danych dla następujących stron internetowych:
•    netto.pl

Informacje kontaktowe:
Netto sp. z o.o.
Motaniec 30
73-108 Kobylanka
KRS 20322
www.netto.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
[email protected]

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie informacji uzyskanych za Twoją zgodą
Prosząc Cię o przekazanie nam Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o ich przetwarzaniu oraz o celu, w którym to robimy. Odwołamy się do niniejszej polityki prywatności, w której opisaliśmy zbiory danych i cele ich przetwarzania, lub wyślemy do Ciebie osobną informację z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Dane osobowe, które przetwarzamy
Twoje dane osobowe przetwarzamy po to, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę, jakość oferowanych przez nas produktów i świadczonych usług.

Dane mogą być zbierane i przetwarzane przez NETTO w związku z następującymi interakcjami:
   -    Korzystanie z jednej z naszych stron internetowych
   -    Zapytań, przesłanych do nas drogą mailową, telefonicznie lub listownie
   -    Zapytań, skierowanych telefonicznie do naszego Biura Obsługi Klienta lub za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych
   -    Zakupów w jednym z naszych stacjonarnych sklepów
   -    Konkursów, wydarzeń i tym podobnych.

Dane, które mogą być zbierane i przetwarzane, obejmują:
   -    Dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mail
   -    Dane zamówienia, historię zakupów, informacje o płatnościach
   -    Zgody na użycie ich w celach marketingowych, do wysyłki newsletterów lub udziału w konkursach
   -    Dane osobowe, w tym dane kontaktowe, w mailach wysyłanych bezpośrednio do naszych pracowników
   -    Dane dotyczące zachowania użytkownika w związku z korzystaniem ze stron internetowych są gromadzone za pomocą plików cookies

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w oparciu o ściśle zdefiniowane i uzasadnione cele biznesowe:

 Cele te mogą obejmować:
   -    Wszelkie usługi związane z dokonaniem zakupów (RODO art. 6, ustęp 1, punkt b)
   -    Wykonywanie umowy w oparciu o Twoją prośbę (RODO art. 6, ustęp 1, punkt b)
   -    Zarządzanie Twoją relacją z nami (RODO art. 6, ustęp 1, punkt a, b lub f)
   -    Obsługa i optymalizacja naszych stron internetowych (RODO art. 6, ustęp 1, punkt b)
   -    Zgodność z wymogami prawa (RODO art. 6, ustęp 1, punkt c)
   -    Obsługa klienta i ogólna komunikacja z nami (RODO art. 6, ustęp 1, punkt a, b, c lub f)
   -    Przesyłanie newsletterów i materiałów marketingowych od nas lub od jednego z naszych partnerów (RODO art. 6, ustęp 1, punkt a)

Przetwarzanie danych wyłącznie w koniecznych celach
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie we wskazanych celach określonych powyżej, odwołując się do niniejszej Polityki prywatności. Potrzebne nam będą wyłącznie te dane, które są niezbędne do realizacji tych celów.
Zanim przetworzymy Twoje dane osobowe, ocenimy, czy możliwe jest ograniczenie ich tylko do tych, które muszą być zgromadzone i przetworzone. Rozważymy też, czy dane osobowe można przetwarzać anonimowo lub je pseudonimizować (czyli przetwarzać je w taki sposób, aby nie było możliwe zidentyfikowanie, do kogo należą).
Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie obejmować wyłącznie dane konieczne do osiągnięcia określonego celu, a także niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub umownych.

Twoje dane osobowe będą stale przeglądane i aktualizowane
Twoje dane będą przez nas stale sprawdzane i aktualizowane, abyśmy mieli pewność, że nie są niepoprawne i nie wprowadzają w błąd.
W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian Twoich danych osobowych, skontaktuj się z [email protected], w celu skorygowania informacji.
W celu aktualizacji Twoich danych, przyjęliśmy wewnętrzne zasady i ustanowiliśmy procedury ich weryfikacji.

Usuwanie niepotrzebnych danych osobowych
Gdy cel zbierania i przetwarzania danych osobowych zostanie wypełniony, usuniemy je z naszego systemu. Za obowiązujące przyjęliśmy następujące okresy przechowywania danych:
   -    Korzystanie z jednej z naszych stron internetowych bez jednoczesnego zakupu
   -    Zobacz rozdział o cookies, gdzie możesz sprawdzić konkretny okres przechowywania.

Zapytania przesłane do nas mailowo, listownie lub skierowane telefonicznie
   -    Zapytania dotyczące Netto, skierowane bezpośrednio pod adresem e-mail naszych pracowników lub przekazane nam przez jednego z naszych współpracowników, zostaną usunięte, gdy przestanie istnieć cel ich przechowywania. Cel ten jest ustalany w oparciu o treść wiadomości e-mail oraz rozważenie czy e-mail mieści się w którejś z kategorii wymienionych wyżej. Zapytania niedotyczące Netto, skierowane pod adres e-mail naszych pracowników, są usuwane po powiadomieniu nadawcy, iż treść zapytania nie daje pracownikowi możliwości podjęcia dalszych działań.
   -    Netto działa według ogólnej zasady przechowywania danych, zgodnie z którą nasi pracownicy muszą usuwać lub anonimizować dane osobowe, gdy nie ma powodu ich przechowywania.

Zapytania do obsługi klienta
   -    Netto działa według ogólnej zasady przechowywania, według której pracownicy muszą usuwać lub anonimizować dane osobowe, gdy nie ma powodu ich przechowywania. Okres przechowywania może zależeć od charakteru zapytania, w tym od tego, czy informacje są przechowywane w ramach reklamacji, korzystania z gwarancji na produkt lub na podstawie innych przepisów prawa czy też postanowień umownych.

Konkursy, wydarzenia i tym podobne
   -    Przechowujemy Twoje dane osobowe zebrane w celu organizacji konkursów, wydarzeń i tym podobnych. Okres przechowywania w przypadku konkursu trwa zazwyczaj do czasu ogłoszenia zwycięzcy, a w przypadku wydarzenia - dopóki nie zostanie ono zakończone.

Przesyłanie newsletterów i materiałów marketingowych
   -    Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newsletterów lub innych materiałów marketingowych, zachowamy Twoje dane do momentu anulowania subskrypcji newsletterów lub materiałów marketingowych. W przypadku przesłania pojedynczej pozycji, przechowujemy Twoje dane do momentu, w którym nie ma już powodu do dalszego przechowywania lub zgodnie z konkretną zgodą.

Akceptacja zgody przed przetwarzaniem danych lub przetwarzanie w oparciu o inną podstawę prawną
Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w określonych celach. Przed rozpoczęciem przetwarzania, musimy uzyskać Twoją zgodę, ale możemy to zrobić także w oparciu o uzasadnioną podstawę prawną. Poinformujemy Cię o zasadach i celach przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, odwołując się do naszej polityki prywatności.

Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Jeśli masz pytania lub chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z: [email protected]

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, nie będziemy mogli przetwarzać informacji o Tobie, chyba że będziemy do tego upoważnieni na podstawie odrębnej umowy lub przepisów prawa.

Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, nie będzie miało to wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, pozyskanych w oparciu o Twoją wcześniejszą zgodę. Jeśli wycofasz swoją zgodę, nie będzie ona obowiązywać w przyszłości.

Twoją zgodę możemy pozyskać w następujących przypadkach:
   -    Utworzenie profilu użytkownika na jednej ze stron/podstron internetowych Netto
   -    Udział w konkursach, wydarzeniach i tym podobnych

Kiedy jeszcze przetwarzamy Twoje dane
Korzystanie z jednej z naszych stron/podstron internetowych
   -    Po zaakceptowaniu polityki prywatności, widocznej w wyskakującym okienku pop-up na stronie internetowej
   -    Zobacz rozdział o plikach cookies

Zapytania przesłane do nas pod adresem e-mail, listownie lub zadane przez telefon
   -    Podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z faktu, że inicjatywa kontaktu wychodzi od Ciebie, a my reagujmy na Twoje zapytanie. Kiedy otrzymamy Twoje zapytanie, dostaniesz zwrotny e-mail z informacją o polityce prywatności.

Zapytania skierowane do działu obsługi klienta
   -    Telefonicznie: podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z faktu, że inicjatywa kontaktu wychodzi od Ciebie, a my reagujmy na Twoje zapytanie. Kiedy otrzymamy Twoje zapytanie, poinformujemy Cię o naszej polityce prywatności.
   -    Poprzez jedną z naszych stron internetowych: zostaniesz proszony o zaakceptowanie polityki prywatności, obowiązującej na naszej stronie

Zakupy w jednym z naszych sklepów stacjonarnych (patrz lista powyżej)
    -    Wszelkie informacje dotyczące zakupów i płatności kartami kredytowymi lub za pomocą elektronicznych metod płatności są zanonimizowane

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z zasadami ustalonymi  przez naszą firmę. Zasady te zawierają instrukcje i działania, które podejmujemy, aby chronić Twoje dane. Przetwarzamy je w sposób  uniemożliwiający przypadkowe zniszczenie, utratę, zmianę, nieautoryzowany dostęp oraz zabezpieczamy je przed dostępem przez osoby nieuprawnione.

W naszej firmie obowiązują procedury przyznawania praw dostępu pracownikom, którzy przetwarzają wrażliwe dane osobowe oraz dane, ujawniające informacje na temat osobistych zainteresowań i zwyczajów. Kontrolujemy dostęp do nich poprzez logowanie i nadzór. Aby uniknąć utraty danych, wykonujemy ciągłe kopie zapasowe zestawów danych. Chronimy poufność i autentyczność Twoich danych poprzez szyfrowanie.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które spowodowałoby wysokie ryzyko dyskryminacji, kradzieży tożsamości, strat finansowych, utraty reputacji lub innych znaczących niedogodności, powiadomimy Cię o niebezpieczeństwie tak szybko, jak tylko możliwe.

Cookies
Podobnie jak inne witryny internetowe, używamy plików cookies, aby strona działała i była łatwiejsza w użyciu. Pliki cookies pomagają nam między innymi uzyskać informacje dotyczące Twoich odwiedzin, abyśmy mogli stale optymalizować nasze usługi, witryny i reklamy w nich zamieszczane. Dzięki temu możemy zapewnić lepszą obsługę użytkowników i treści lepiej dostosowane do ich preferencji.

Na temat wykorzystania przez nas plików cookies możesz przeczytać więcej w rozdziale o obowiązującej w naszej firmie polityce cookies.

Niektóre pliki cookies gromadzą informacje, które mogą, w indywidualnych przypadkach, być danymi osobowymi: unikalny ID, informacje techniczne na temat komputera, tabletu lub telefonu komórkowego, numer IP, lokalizacja geograficzna oraz klikane strony (zainteresowania).

Dane te zbieramy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) rozporządzenia o ochronie danych, gromadzenie tych danych odbywa się w celu optymalizacji stron internetowych.

Zobacz także rozdział dotyczący przekazywania danych osobowych i transferu do odbiorców w krajach trzecich

Przekazywanie danych osobowych
Jeśli wymagają tego przepisy prawa, przekazujemy Twoje dane osobowe organom publicznym.

Ponadto możemy przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
•    Zewnętrznym dostawcom IT
•    Naszym partnerom w postaci dostawców i podwykonawców towarów i usług, takich jak transport i dostawa do Ciebie w naszym imieniu
•    Dostawcom usług związanych z plikami cookies. Szczegóły korzystania z poszczególnych plików cookies i ujawniania danych osobowych, zawartych w plikach cookies, stronom trzecim  przedstawione są w polityce cookies, obowiązującej w naszej firmie.
•    Audytorom, prawnikom i innym doradcom

Przesyłanie odbiorcom w państwach trzecich, w tym organizacjom międzynarodowy
W niektórych przypadkach przekażemy Twoje dane osobowe odbiorcom spoza UE i EOG.

Dzieje się tak w związku z korzystaniem z niektórych plików cookies na naszych stronach internetowych w celu prowadzenia i optymalizacji stron internetowych. Listę odbiorców spoza UE i EOG oraz podstawę transferu plików cookies znajdziesz na konkretnej stronie internetowej.

Twoje prawa
Każdy użytkownik ma szereg praw, wynikających z rozporządzenia o ochronie danych w związku z przetwarzaniem przez nas informacji na jego temat.
•    Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami: [email protected]

Prawo do wyświetlania informacji (prawo dostępu)
Masz prawo do wglądu w przetwarzane przez nas informacje, dotyczące Twojej osoby, a także w wiele innych informacji

Prawo do sprostowania (korekta)
Masz prawo poprawić dotyczące Twojej osoby nieprawdziwe informacje.

Prawo do usunięcia
W szczególnych przypadkach masz prawo do usunięcia informacji o Tobie przed nadejściem terminu, w którym zazwyczaj usuwamy tego typu dane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W niektórych przypadkach masz prawo do ograniczonego przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli zechcesz skorzystać z tego prawa, w przyszłości będziemy przetwarzać informacje o Tobie – z wyłączeniem ich przechowywania - za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, egzekwowania lub zabezpieczenia na wypadek roszczeń prawnych, w celu ochrony danej osoby lub w istotnym interesie społecznym.

Prawo do sprzeciwu
W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, nawet jeśli jest ono prawnie uzasadnione. Możesz również nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Prawo do transmitowania informacji (przenoszenie danych)
W niektórych przypadkach możesz otrzymać Twoje dane osobowe, w stanie uporządkowanym, możliwym do odczytu w powszechnie używanym, edytowalnym  formacie, pozwalającym na ich przesłanie do drugiego administratora danych.

Więcej informacji na temat Twoich praw możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Masz prawo złożyć skargę do UODO, jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas. Dane kontaktowe UODO znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gazetka NETTO