Lista zakupów

edytuj produkt

zapisz

Akcje Netto

Jesteśmy organizacją, dla której etyka, odpowiedzialność społeczna, zaangażowanie to nie tylko puste hasła. Udowadniamy to codziennie, wspierając w różnorodnych formach tych, którzy potrzebują pomocy:

  • Organizujemy zbiórki żywności wspólnie z Bankami Żywności, PCK, Caritas i innymi stowarzyszeniami, działającymi na rzecz najuboższych.
  • Ofiarujemy dary finansowe i rzeczowe szkołom, przedszkolom, domom dziecka, domom samotnej matki.
  • Na sercu leży nam dobro dzieci, dlatego szczególną opieką otaczamy fundację "Dziewczynka z zapałkami".
  • Angażujemy się w akcje WOŚP, przekazując cenne przedmioty na licytacje oraz wspomagając sztaby w organizacji zbiórek.
  • Sponsorujemy wiele przedsięwzięć służących profilaktyce zdrowotnej, takich jak badania mammograficzne, badania słuchu, w ramach kampanii społecznej "Zatrzymać cukrzycę" w naszych sklepach organizujemy bezpłatne badania poziomu cukru we krwi i porady dietetyków.