Lista zakupów

edytuj produkt

zapisz

Netto wspiera niemarnowanie żywności

dn. 16. marca 2022 r.

Netto wspiera niemarnowanie żywności

Liczba sklepów pod szyldem Netto, przekazujących żywność organizacjom takim jak Federacja Polskich Banków Żywności czy Caritas, cały czas rośnie. Obecnie blisko 540 spośród 650 sklepów sieci włączonych jest w ten proces. Dzięki temu żywność, która mogłaby się zmarnować, trafia do najbardziej potrzebujących.

Netto od lat wspiera inicjatywy mające na celu ograniczenie marnowania żywności. W ramach tych działań sieć m.in. regularnie przekazuje żywność o długim terminie ważności Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritasowi. Produkty trafiają do organizacji i instytucji społecznych, zajmujących się pomocą osobom w potrzebie, do m.in. noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka, jadłodajni i świetlic środowiskowych.

W 2022 r. w procesie przekazywania żywności organizacjom pożytku publicznego uczestniczyło aż 84 proc. sklepów działających pod szyldem Netto.

Łącznie sklepy podlegające pod spółkę Netto w 2022 roku przekazały ponad 2 722,5 tony żywności, których wartość wyniosła 18,1 mln zł, natomiast sklepy działające w ramach spółka Netto Indygo w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2022 przekazała około 1407 ton żywności o wartości blisko 9,95 mln zł.

Obecnie 576 sklepów pod szyldem Netto przekazuje żywność Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritasowi. 

Netto angażuje się także w szereg innych działań, których celem jest ograniczenie marnowania żywności. Wśród podejmowanych aktywności warto wymienić:

- planowanie zatowarowania w sklepie z uwzględnieniem wyników sprzedaży, które pozwala na zoptymalizowanie dostępności artykułów w placówkach Netto. Odpowiednie działania w tym zakresie umożliwiają ograniczenie marnowania żywności już na poziomie sklepów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości artykułów dostępnych dla klientów;

- wyznaczenie specjalnych stref w sklepach Netto, w których znaleźć można żywność przecenioną ze względu na zbliżający się termin przydatności do spożycia;

- edukacja klientów mająca na celu ograniczenie marnowania żywności na poziomie gospodarstw domowych, w których marnuje się aż 60 proc. żywności.