Lista zakupów

edytuj produkt

zapisz

Pierwsi beneficjenci otrzymali środki w ramach Sąsiedzkiej pomocy

dn. 13. czerwca 2022 r.

Pierwsi beneficjenci otrzymali środki w ramach Sąsiedzkiej pomocy

Ponad 300 złożonych wniosków w pierwszych sześciu tygodniach akcji, 61 wybranych beneficjentów, którzy łącznie otrzymali lub lada moment otrzymają pomoc w wysokości blisko 700 tys. zł – tak wygląda dotychczasowe podsumowanie akcji „Sąsiedzka Pomoc”, którą zainicjowało Netto.

Dzięki środkom Fundacji Salling nasza sieć handlowa wesprze przynajmniej 100 lokalnych inicjatyw na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów, w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej. Do rozdysponowania jest łączna kwota w wysokości 1 250 000 zł. Do tej pory środki trafiły już do ponad 40 organizacji z całej Polski. Kolejne wnioski są na etapie finalizowania formalności i lada dzień wyłonieni beneficjenci otrzymają wsparcie, o które wnioskowali. 

Liczba złożonych wniosków w ramach programu Sąsiedzka Pomoc przerosła nasze oczekiwania. Zgłoszone inicjatywy są niezwykłe, spływają do nas z całej Polski – zarówno z dużych miast, jak i miasteczek oraz wsi, dowodząc, że chęć niesienia pomocy, ale i potrzeba uzyskania wsparcia jest niezależna od wielkości miejscowości. 

Kursy językowe, wyprawki dla dzieci czy półkolonie
Jak dotąd organizacje najczęściej zwracają się z prośbą o sfinansowanie kursów językowych, wyprawek dla dzieci, pomocy psychologicznej, pokrycia kosztów specjalistycznego leczenia czy organizacji spotkań integracyjnych i półkolonii podczas zbliżających się wakacji. Najwięcej wniosków, bo aż 63 proc. jest z zakresu integracji społecznej, 44 proc. dotyczy edukacji, a 23 proc. – zdrowia.

Pierwszymi beneficjentami, którzy otrzymali wsparcie od naszej sieci są m.in.: Fundacja To The Future z Wrocławia, Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z Gorzowa Wlkp., Fundacja Rozwoju Kompetencji Nowe Możliwości z Wojkowic, Krajowe Stowarzyszenie Autyzmu oddział w Szczecinie czy warszawska Fundacja Ośrodek Relacje na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Dziecięcej. Dzięki uzyskanym środkom zorganizowane zostaną kursy językowe czy zapewnione niezbędne wsparcie psychologiczne. 

Jak mówi Arkadiusz Dejnarowicz z Fundacji Kreatywny Umysł z Bielic, znalezienie się w gronie beneficjentów programu Sąsiedzka Pomoc, to ogromny powód do radości. Dzięki tej pomocy fundacja będzie mogła zorganizować zajęcia z robotyki i programowania dla dzieci podczas wakacji. Lekcje, to nie tylko okazja do zdobycia nowej wiedzy, ale też doskonały sposób na integrację z rówieśnikami i możliwość spędzenia wolnego czasu w wartościowy sposób.

Dla Agnieszki Duszkiewicz-Nowackiej z Fundacji MaxiFootball z Łodzi wsparcie w postaci grantu, to możliwość zapewnienia dzieciom nie tylko dostępu do zajęć sportowych i innych aktywności umożliwiających poznawanie rówieśników w lokalnej społeczność, ale także zakup sportowego obuwia. Jak mówi, bez pomocy Netto nie byłoby to możliwe, a nawet całkowicie nieosiągalne, ponieważ Fundacja wszystkie środki przeznacza na zakup żywności dla uchodźców. 

Netto nadal przyjmuje wnioski
Aby zgłosić inicjatywę należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://sasiedzkapomoc.netto.pl. Co tydzień wybranych zostanie kilka inicjatyw, które otrzymają niezbędne środki finansowe. Wnioski przyjmowane będą do końca czerwca b.r. Partnerem społecznym akcji został Związek Ukraińców w Polsce.