Lista zakupów

edytuj produkt

zapisz

Oczekiwania

1. Niniejszy dokument jest uzupełnieniem informacji o wymaganiach, co do etykiet logistycznych zawartych w załączniku nr 7 „Szczegółowe warunki do umowy o współpracy”.

2. W kwestii etykiet logistycznych, NETTO postępuje zgodnie ze zbiorem standardów wypracowanych przez GS1 Polska: Instytut Logistyki i Magazynowania (www.gs1pl.org).

3. Na wszystkich jednostkach logistycznych dostarczanych do Netto Sp. z o.o. muszą być umieszczone dwie etykiety logistyczne – jedna od czoła, druga z boku palety.

4. Etykieta logistyczna musi w każdym przypadku zawierać:

  • numer SSCC – Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej,
  • numer GTIN jednostki handlowej (jednostki stanowiącej przedmiot zamówienia),
  • liczba jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej (jeżeli jest większa od 1),
  • data ważności lub „Najlepsze do” lub data pakowania lub data produkcji – w zależności od specyfiki towaru; przy czym, jeśli paleta zawiera produkty z różną datą przydatności, na etykiecie powinna być uwidoczniona data najkrótsza,
  • oznaczenie serii lub partii produkcyjnej (jeżeli produkt jest takim oznaczeniem znakowany).

5. Brak oznakowania palet etykietą logistyczną, lub jej nieprawidłowa (niezgodna z GS1) forma może skutkować odmową przyjęcia dostawy oraz naliczeniem kar umownych.

Jednostkę logistyczną należy znakować unikalnym numerem SSCC (Seryjnym Numerem Jednostki Wysyłkowej).

Jednostkę handlową niedetaliczną należy znakować przy pomocy unikalnego numeru GTIN-13 lub GTIN-14, przedstawionego w postaci symbolu kodu kreskowego EAN-13, ITF-14 lub GS1-128 (dawniej UCC/EAN-128).

Detaliczną jednostkę handlową (pojedynczy produkt) należy znakować unikalnym numerem GTIN-8 lub GTIN-13 lub GTIN-14, który będzie przedstawiony w postaci symbolu kodu kreskowego EAN-8 lub EAN-13, a w przyszłości także GS1 DataBar.