Lista zakupów

edytuj produkt

zapisz

Less waste - co to jest? Zasady less waste, zero waste a less waste

Ekologiczny i odpowiedzialny tryb życia z najwyższą troską o środowisko naturalne, to trend zyskujący na znaczeniu. Ludzie, coraz bardziej świadomi swoich wyborów żywieniowych, zdają sobie sprawę z warunków środowiskowych, w jakich żyją. Masowe marnowanie jedzenia, które może być liczone w tonach na każdy dzień, skłania do refleksji i zastanowienia się nad tokiem naszego istnienia.

Na bazie przemyśleń, dowodów naukowych i trendów powstał ruch Less Waste, który może być określany jako dobrowolny styl życia, który ma na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych przez ludzi odpadów.

Pojęcie less waste bywa bardzo często mylone z jeszcze innym, bardzo podobnym zagadnieniem odnoszącym się do terminu zero waste. Rozpoczynając od wyjaśniania fundamentalnych terminów: less waste - co to znaczy tak naprawdę? W artykule tłumaczymy, czym charakteryzuje się podejście less waste, jakie są jego zasady, jak może być zdefiniowane pojęcie zero waste lifestyle oraz czym te dwa zagadnienia się od siebie różnią.

Less waste - odpowiedzialne dbanie o środowisko naturalne

Wyżej wymieniony termin to nic innego jak odpowiedzialne dbanie o świat, w którym żyjemy. Podejście charakteryzuje się chęcią ograniczenia wytwarzania dużej ilości śmieci, w tym marnowania jedzenia, które mogłoby być spożytkowane przez inne osoby.

Chodzi przede wszystkim o to, aby doprowadzić do wytwarzania jak najmniejszej ilości odpadów w celu poszanowania środowiska naturalnego. Podejście ma wykształcić w ludziach chęć racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów, jakie daje nam natura. Zatem raczej wybierając się codziennie na zakupy nie sięgaj po plastikowe opakowania, a zabierz ze sobą wykonane takie z produktów naturalnych.

Ruch "less waste"

Każdego dnia na świecie marnuje się ogromna ilość żywności. W tym samym czasie produkcja materiałów syntetycznych tj. plastikowe opakowania, które nie podlegają recyklingowi, utrzymuje się na ogromnym poziomie. Zwolennicy less waste sprzeciwiają się tego typu praktykom zmieniając świat od siebie samych. Trend przywędrował do krajów europejskich z USA, gdzie skala problemu jest najmocniej zauważalna. Na bazie doświadczeń krajów zachodnich powstał także ruch Less Waste Polska, który skupia osoby, które wykazują dużą odpowiedzialność i poszanowanie naszego wspólnego środowiska. Większość osób praktykujących zasady zero waste lifestyle działa samodzielnie ograniczając zużycie surowców na własną rękę. Jest to globalny ruch nieformalny, który, co prawda, charakteryzuje się pewnymi ogólnymi zasadami, ale nie są one ani weryfikowane, ani przymusowo narzucane.

Nieświadome bycie "less". Porzucasz plastikowe opakowania 

Tak naprawdę każdy z nas, poniekąd nieświadomie, stosuje się do niektórych zasad less waste. Przykład? Jeśli zabierasz na zakupy swoją starą reklamówkę albo udajesz się do sklepu z materiałową torbą, to już można powiedzieć, że stosujesz jedną z zasad less waste. Mimo, iż pojęcie racjonalnego zarządzania odpadami wydaje się czymś skomplikowanym i trudnym w praktyce nie jest to niewykonalne. Coraz większa popularność i świadomość ludzi, dotycząca zagrożeń związanych z brakiem poszanowania naszej planety, sprawia, że zaczynamy dbać o lokalne środowisko. To właśnie od stanu naszego najbliższego otoczenia zależy wiele – warto się o nie troszczyć, chociażby dlatego, że możemy mieć na nie bezpośredni, widoczny wpływ.

Czy bycie less waste jest trudne?

Jak być less waste, skoro sprawia to tak dużo trudności i wymaga wielu wyrzeczeń? W rzeczywistości dbanie o środowisko i jak najmniejsze generowanie odpadów jest czymś naturalnym, stanowiącym standardowe i zdrowe podejście do życia. Ludzie przyzwyczaili się do wygody i do braku zmartwień, jeśli chodzi o konieczność ponownego wykorzystywania przedmiotów i dóbr. Skutki tak frywolnego podejścia do tematu dbania o przyrodę są opłakane.

Idea zero waste nie jest czymś zupełnie nowym. Bazuje ona na sprawdzonych metodach oszczędzania i naprawiania rzeczy, które mogą jeszcze nam posłużyć. Wystarczy zapytać się swoich mam, cioć czy babci, jak wyglądało życie kilkadziesiąt lat temu. Zużytym przedmiotom dawano nowe życie, a ze starego pieczywa robiono bułkę tartą. Dawniej w rodzinach uczono się naprawiać przedmioty, wykorzystywać w kuchni ponownie opakowania, czy butelki, słoiki. Można zatem wyciągnąć wniosek, że nasi przodkowie byli more "less". Było to podejście jak najbardziej naturalne, wynikające nie tylko z braku dostępności różnorodnych produktów w sklepach, ale także ze względu na szacunek dla wytworów ludzkiej pracy.

Less waste to też oszczędzanie pieniędzy

Bycie less waste nie jest trudne, wymaga nielicznych wyrzeczeń i nieco większej ilości wytężonej pracy. Zyskujemy za to olbrzymią satysfakcję, że możemy realnie przyczynić się do pozytywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym. Efektem ubocznym idei jest duża oszczędność finansowa – nie tracimy w sposób bezmyślny pieniędzy, które możemy przecież zaoszczędzić czy spożytkować w inny sposób.

Nawet jeśli nie będziemy stosować się do wszystkich zasad takiego stylu życia, to wdrożenie choćby kilku założeń jest niezwykle pozytywnym i pożytecznym działaniem. Stajemy się tym samym bardziej odpowiedzialni, uczymy się dobrego gospodarowania posiadanymi zasobami i redukujemy negatywne skutki ingerencji ludzkiej w przyrodę.

Less waste a zero waste - różnice

Styl less waste możemy wdrożyć do swojego życia od zaraz i, co ważne, dla wielu osób nie będzie to znacząca trudność. Realizacja tej idei jest dosyć prosta i polega na ograniczeniu konsumpcji w tych sferach życia, w których jest ona przesadna i zbyt duża. Znów możemy powołać się na przykład wspomniany wyżej, dotyczący chodzenia na zakupy. Nie powinno być dla nas trudne zrezygnowanie z każdorazowego kupowania plastikowych reklamówek, które tak naprawdę nie są nam potrzebne do życia. Zamiast nich weźmy na zakupy plecak, materiałową torbę lub wygrzebmy z szuflady starą torbę plastikową, której damy drugie życie. Wiele osób podkreśla, że idea less waste stanowi pierwszy, niezbędny wręcz krok, którym powinni kierować się wszyscy świadomi ludzie.

Bycie ekologicznym w życiu - czy jest trudne?

Ograniczamy tym samym nie tyle nasze potrzeby czy przyjemności, ale redukujemy nadmierną ilość zbędnie produkowanych odpadów. Nie ograniczamy w ten sposób naszego trybu życia, dalej cieszymy się zakupami i konsumowaniem dóbr. Kładziemy jednak większy nacisk na ten końcowy element całego cyklu – czyli na wytwarzanie śmieci i wyrzucanie potencjalnie przydatnych jeszcze przedmiotów. Styl zero waste idzie o krok dalej. Jest to bardziej restrykcyjna forma, która opiera się na ograniczeniu wytwarzania odpadów do minimum.

Dla wielu osób jest to znacznie trudniejsza idea do realizacji. Wymaga bowiem przeorientowania swoich życiowych nawyków konsumpcyjnych. Co więcej, potrzebne są także doświadczenie i wiedza, którą można zyskać praktykując łatwiejszą formę – czyli less waste. Ciekawym porównaniem jest przywołanie przykładu szkół: less waste stanowi szkołę podstawową, zaś zero waste to szkoła średnia. Wymaga większych umiejętności, znacznego doświadczenia i obeznania z tematem. Nie oznacza to jednak, że idea zero waste jest niemożliwa do realizacji. Może przynieść ona jeszcze więcej satysfakcji i oszczędności, niż każda inna forma ograniczania marnowania dóbr.

Zero waste to całościowy recykling każdego

Tryb zero waste to minimalistyczny tryb życia, który zakłada całościowy recykling każdego, choćby najmniejszego odpadu, wytwarzanego przez człowieka. Jeśli mamy zepsuty zegarek można go naprawić zamiast wyrzucać na śmietnik. Jeśli jest mocno uszkodzony z pewnością posiada wartościowe komponenty, które możemy zaimplementować do innego zegarka, bądź oddać osobom specjalizującym się w wymianie części. Z niektórych składników organicznych można wykonać domowe kosmetyki less waste, bez konieczności wyrzucania potencjalnie zbędnych produktów. Przykładów praktycznych jest znacznie więcej i dotyczą one niemalże każdej sfery życia. Dużym ułatwieniem jest także sklep zero waste online. Dla bardziej dociekliwych przeznaczona jest less waste książka czyli kompendium wiedzy o ruchu i praktyczny poradnik, jak zostać przyjacielem planety.

Less waste - zalety bycia "less" dla życia i środowiska naturalnego

Tylko w Polsce marnuje się prawie 10 milionów ton żywności rocznie. Produkowanych odpadów jest znacznie więcej, doliczamy do tego przecież wszystkiego rodzaju tworzywa sztuczne, stare meble, kartony, opony, części elektroniczne czy zużyte ubrania. Łączny "koszyk śmieciowy" jest zatrważająco duży, jak na możliwości naszego środowiska. Składowanie tak olbrzymiego tonażu odpadów stanowi problem nie tylko przyrodniczy, ale także i logistyczny. Śmieci trzeba regularnie przewozić na wysypiska, a zalegające odpady, które nie poddają się recyklingowi, spalać. To generuje dodatkowy problem przyrodniczy, związany z zakwaszaniem gleb i znacznym pogarszaniem jakości powietrza, które przecież i bez tego jest zanieczyszczone.

Ogólne, społeczne korzyści

W kwestiach obiektywnych, środowiskowych, tryb życia less waste prowadzi do:

· znacznego ograniczenia odpadów (w szczególności plastik), także problematycznych w recyklingu,
· zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza,
· redukcji zagrożeń związanych z degeneracją lokalnego środowiska,
· poprawy ogólnej jakości życia,
· możliwości uzyskania przez osoby potrzebujące żywności, którą zamiast wyrzucać – przekażemy na tego typu cel,
· wzrostu społecznej świadomości dotyczącej zagrożeń środowiskowych,
· większej potrzeby dbania o środowisko naturalne, co prowadzi do pozytywnych zmian w tym zakresie,
· powstawania nowych trendów, takich jak sklep "less" lub zero waste (większa świadomość przedsiębiorców).

Indywidualne korzyści

Korzyści związane z ograniczaniem produkowania odpadków (np. plastikowe opakowania) mogą być rozpatrywane także w kontekście indywidualnym. Jeśli sami nie zaczniemy zmiany otoczenia od siebie, nikt za nas tego nie zrobi. Dzięki implementacji wartości less waste do swojego życia uzyskujemy szereg benefitów, które przyczyniają się do poprawy jakości naszego życia. Tak, to możliwe – ograniczając wytwarzanie śmieci jesteśmy w stanie zmienić swoje nawyki, dzięki czemu uzyskamy znaczne korzyści. Zalety można poszeregować od tych najbardziej znaczących, do tych najbardziej prozaicznych. Są to:

· ograniczenie wydawania pieniędzy w sposób niegospodarny,
· poprawa jakości środowiska w najbliższym otoczeniu, dzięki czemu możemy cieszyć się zdrowiem,
· poczucie działania dla sprawy wyższej, poprawiającej stan życia wielu ludzi,
· nauka zarządzania naszymi zasobami w sposób racjonalny,
· satysfakcja związana z przyczynianiem się do poprawy stanu przyrody,
· docenienie nawet najmniejszych rzeczy, które tylko z pozoru wydają się bezużyteczne,
· brak konieczności częstego wyrzucania śmieci, gdyż większość z nich wykorzystujemy ponownie, szczególnie w aspekcie zero waste.
· możliwość wspierania działań innych osób, również zaangażowanych w ten proces – np. wybieram sklep zero waste online

Niezbędnik less waste - podstawowe zasady bycia "less"

Zasad związanych z ideą less waste jest co nie miara. Nie wszystkie jednak muszą być włączane do życia, co stanowi dużą korzyść dla osób, które dopiero chcą wtajemniczyć się w ten proces. Ciekawą możliwością dla osób pragnących przejść o krok wyżej są zero waste sklepy. To nowoczesne placówki sprzedażowe, które działają w oparciu o motto: nic nie może się zmarnować. Jedną z podstawowych zasad osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z trybem życia bez generowania odpadów, jest właśnie korzystanie z tego typu miejsc. Oprócz racjonalnego dokonywania zakupów, wśród zasad  znajduje się szereg innych możliwości związanych z lepszym zarządzaniem wszelakimi dobrami.

Pięć zasad bycia more "less"

Wyróżniamy 5 najważniejszych zasad less waste. Aby być bardziej "less":

1.  Lepiej naprawiać niż wyrzucać. Świadomie cofamy się do czasów, w których ludzie dokonywali napraw różnorakich sprzętów, zamiast od razu się ich pozbywać. Elektrośmieci, zużyte telefony czy uszkodzone komputery stanowią duży odsetek problematycznych odpadów, dlatego nie powinniśmy w tym kontekście dokładać swojej cegiełki.
2.  Korzystaj z przedmiotów wielokrotnego użytku. Bierz "less" materiałową torbę na zakupy, kupuj warzywa bez woreczków foliowych, wykorzystuj ponownie słoiki po przetworach, butelki plastikowe wykorzystaj jako np. sposób na magazynowanie wody do podlewania kwiatków itp.
3.  Trzymaj tylko to, co jest ci potrzebne. Warto przejrzeć szafki i szuflady w poszukiwaniu ubrań i rzeczy, których od dłuższego czasu nie używamy. Możemy je sprzedać lub oddać osobom, które również stosują się do tego typu zasad. Jeśli sami potrzebujemy nowych ciuchów sprawdźmy, czy ktoś nie chce oddać ciekawych rzeczy.
4.  Kupuj tam, gdzie nie generuje się zbyt wielu odpadów. Od pewnego czasu w przestrzeni zakupowej (także w internecie) działają placówki, które na pierwszym miejscu stawiają ochronę środowiska i bycie "less". No waste sklep to szansa na zrobienie ekologicznych i recyklingowych zakupów, bez generowania tony plastiku.
5.  Ucz się nowych rozwiązań. Kreuj nowe zastosowania zbędnych przedmiotów. Niektóre rzeczy mogą być wydajne w innym kontekście. Nawet śmieci, takie jak obierki ziemniaków czy skoszona trawa nie są bezużyteczne – mogą stanowić pokarm dla zwierząt bądź składnik kompostu.

Świetne produkty, które ułatwią ci życie w nurcie "less"

Produkty less waste to nie tylko przedmioty, które powstały z recyklingu. To wszelkiego rodzaju dobra, które mają spełniać swoje zadanie przez bardzo długi czas, czyli być jak najbardziej "less". Do ich produkcji wykorzystuje się ekologiczne surowce, które są odporne na uderzenia mechaniczne czy oddziaływanie czasu.

Wśród znakomitych produktów "less" można wyróżnić chociażby maszynki do golenia wielokrotnego użytku z bambusa (które możemy naostrzyć, lub po pewnym czasie wymienić żyletkę) czy butelki termiczne wykonane z metalu (które mogą być użytkowane przez dziesiątki lat). Elementem bycia "less" jest także recykling przez wymianę. Jeśli dana rzecz już nigdy nam się nie przyda, a może być użyteczna dla kogoś innego, możemy zaproponować wymianę chętnym osobom. Na liście produktów less waste godnych polecenia wyróżnić można także:

· zabawki z drewna,
· odzież z "less" bawełny z recyklingu,
· woda kranowa zamiast butelkowanej,
· wszelkie produkty "less" na wagę,
· ściereczki "less" bawełniane zamiast ręczników papierowych,
· tańszy papier toaletowy z recyklingu,
· owoce i warzywa z lokalnych targów,
· lunchboxy zamiast papieru śniadaniowego i folii spożywczej.

Less Waste: nawyki, które stają się rutyną

Inspiracji jest znacznie więcej. Tak naprawdę każdy element i przedmiot, który wydaje nam się bezużyteczny, może zyskać drugie życie. Polecamy: less Waste to nie tylko modny styl życia zakładający zmniejszenie ilości produkowanych odpadów do niezbędnego minimum. To odpowiedź na ekologiczne wyzwania jakie stoją przed ludzkością. Podstawą jest wyrobienie sobie pewnych nawyków, które staną się rutyną i będą w żaden sposób przeszkadzać w codziennym życiu. Oprócz korzyści dla środowiska, istnieją też te bardziej namacalne. Bycie Less Waste pomaga też oszczędzać pieniądze, np. segregowanie śmieci zmniejsza Twoje opłaty za ich wywóz. Oszczędzanie światła, zakręcanie wody to także mniejsze rachunki do zapłacenia.

Wróć

Czym czyścić zamsz?
Jak usunąć farbę z ubrania?
Domowe sposoby na czyszczenie chromu
Jak usunąć plamy z czekolady?
Czym czyścić zamsz?
Jak usunąć farbę z ubrania?
Domowe sposoby na czyszczenie chromu
Jak usunąć plamy z czekolady?